Primjena lijekova u hitnim stanjima na terenu

Otvorene online prijave

Modularni tečaj "Primjena lijekova u hitnim stanjima" namijenjen je liječnicima Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije. Tečaj će se održati 22.10.2019. s početkom u 09:00 a završetak se predviđa u 17:00 sati.

Molim liječnike da se za ovu internu edukaciju prijave preko online obrasca. Broj polaznika je ograničen na 10 liječnika a redoslijed prijave će se uzeti u obzir do popunjavanja broja polaznika.

Kotizacija se ne plaća pa ju izostavite u obrascu za prijavu. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije ne snosi troškove ručka.

PROGRAM modularnog tečaja Primjena lijekova u hitnim stanjima

09:00 - 09:15 Uvod u tečaj

09:15 - 10:00 Bolovi u trbuhu, anafilaksija/alergija/angioedem, epilepsija/hipoglikemija

10:00 - 10:45 Pauza

11:00 - 12:00 Kardiologija i pulmologija (stenokardije, poremećaji ritma, akutni koronarni sindrom, akutni plućni edem. asthma, kopb)

12:00 - 13:00 Trauma. toksikologija, utapanje, hipotermija, toplinski udar

13:00 - 13:30 Rasprava

13:30 - 14:15 Pauza za ručak

14:15 - 15:15 Terapija boli, posebnosti kod trudnica i djece, povišen krvni tlak, ambulantni pacijent

15:15 - 16:30 Vježbe

16:30 - 17:00 Ispit i analiza

17:00 Rezultati